อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน

เราสามารถวัดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของรถได้ง่ายๆ โดยเติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วทำการจดเลขไมล์วัดระยะทางของรถ จากนั้นจึงขับรถเดินทางตามปกติ เมื่อขับจนน้ำมันรถเหลือที่ประมาณ ¼ ของถัง จึงนำรถไปเติมน้ำมันจนเต็มถังอีกครั้งและจดเลขไมล์วัดระยะทางของรถอีกครั้ง รวมถึงจดปริมาณน้ำมันที่เติมเข้าไปโดยสังเกตจากหัวจ่ายว่าเติมไปกี่ลิตร

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน (กม./ลิตร)  =   ระยะทางที่ขับรถ (กม.) / ปริมาณน้ำมันที่เติม (ลิตร)

เราควรหมั่นสังเกตอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของรถอยู่เสมอ เพราะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมิได้บอกเพียงพฤติกรรมการใช้น้ำมันของรถเราว่าสิ้นเปลืองแค่ไหนเท่านั้น ถ้าอัตราการสิ้นเปลืองที่มีค่าผิดแผกไปจากเดิมทั้งๆที่ขับรถในเส้นทางเดิม สภาพการจราจรเดิมและมิได้ทำการปรับแต่งรถยนต์หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใด อัตราการสิ้นเปลืองที่ผิดปกติก็สามารถใช้เป็นตัวบอกอาการผิดปกติของเครื่องยนต์ได้เช่นกัน ซึ่งอาจเกิดจากน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ หัวเทียนขัดข้อง หรือไส้กรองอากาศบกพร่องก็เป็นได้

This entry was posted in ความรู้เรื่องรถ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s