การตรวจสอบน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์

เราสามารถตรวจสอบระดับน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ได้ทั้งตอนที่เครื่องเย็น(ไม่ติดเครื่อง)กับตอนที่เครื่องทำงาน การตรวจสอบน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์เมื่อเครื่องทำงานแล้วมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. จอดรถบนพื้นราบแล้ว Start เครื่องยนต์
  2. หมุนพวงมาลัยไปตำแหน่งซ้ายสุดและขวาสุดเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ แต่อย่าหยุดค้างที่ตำแหน่งซ้ายสุดหรือขวาสุดนานติดต่อกันเกิน 10 วินาที แล้วหมุนพวงมาลัยกลับมาที่ตำแหน่งปกติ
  3. ตรวจสอบระดับน้ำมันพวงมาลัยที่บริเวณข้อความ Hot
  4. ถ้าเป็นกระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์แบบทึบ การตรวจสอบกระทำโดยการเปิดฝาซึ่งมีก้านจุ่มแสดงระดับน้ำมัน แล้วตรวจสอบคราบน้ำมันที่ก้านวัด

รูปแสดงกระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์แบบทึบ

5.  ถ้าเป็นกระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์แบบใส สามารถตรวจสอบระดับน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ได้ที่ขีดแสดงระดับข้างกระปุก

รูปแสดงกระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์แบบใส

รูปสภาพแสดงตัวอย่างน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์เปรียบเทียบระหว่างน้ำมันที่ผ่านการใช้งานแล้วกับน้ำมันใหม่

Advertisements
This entry was posted in การดูแลรถ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s