การตรวจสอบน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

เราสามารถตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติได้ทั้งตอนที่เครื่องเย็น(ไม่ติดเครื่อง)กับตอนที่เครื่องทำงาน การตรวจสอบน้ำมันเกียร์อัตโนมัติเมื่อติดเครื่องทำงานแล้วมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

รูปประกอบแสดงก้านวัดน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ(Transaxle fluid dipstick)

  1. จอดรถบนพื้นราบเข้าเกียร์ที่ตำแหน่ง P และใส่เบรคมือ
  2. Start เครื่องยนต์แล้วเปลี่ยนเกียร์ตั้งแต่ตำแหน่ง P ถึง L ให้ครบทุกเกียร์ โดยหยุดชั่วขณะเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งแต่ละเกียร์
  3. เมื่อเปลี่ยนครบทุกเกียร์แล้วเลื่อนมาที่ตำแหน่ง N
  4. ดึงเหล็กก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติออกมาแล้วเช็ดคราบน้ำมันที่ติดปลายก้านวัดด้วยผ้าสะอาด จากนั้นจึงสอดก้านวัดกลับคืนแล้วดึงขึ้นมาใหม่เพื่อตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ โดยให้ดูระดับน้ำมันที่ติดปลายก้านวัด ถ้ายังอยู่ในบริเวณข้อความของคำว่า Hot แสดงว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติปกติ
  5. การตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเกียร์อัตโนมัติสามารถทำได้โดยการดูสภาพน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่หยดลงบนกระดาษเช็ดหน้าที่สะอาดแล้วดูสภาพสีออกแดงๆชมพูๆ ไม่มีตะกอน บริเวณจุดตรงกลางรอยหยด แสดงว่าปกติ แต่ถ้าตรงกลางมีสีข้นๆดำๆกว่าขอบแสดงว่าเริ่มมีตะกอน และมีกลิ่นเหม็นไหม้ ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติได้แล้ว

รูปแสดงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

รูปสภาพแสดงตัวอย่างน้ำมันเกียร์อัตโนมัติเปรียบเทียบระหว่างน้ำมันใหม่กับน้ำมันที่ผ่านการใช้งานแล้ว

Advertisements
This entry was posted in การดูแลรถ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s