ระบบบังคับเลี้ยว

เราสามารถแบ่งระบบบังคับเลี้ยวได้ 2 แบบดังนี้

– ระบบบังคับเลี้ยวแบบลูกปืนหมุนวน ซึ่งเป็นที่นิยมในรถยนต์รุ่นเก่าๆ โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วย พวงมาลัย ,แกนพวงมาลัย ,กระปุกเกียร์พวงมาลัย ,ก้านต่อบังคับเลี้ยว(ขาไก่ คันชัก คันส่ง กล้องยา)

วิดีโอแสดงขั้นตอนการถอดคันชักคันส่ง

– ระบบบังคับเลี้ยวแบบเฟืองขับและเฟืองสะพาน ซึ่งเป็นที่นิยมในรถยนต์ปัจจุบัน โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วย พวงมาลัย ,แกนพวงมาลัย ,กระปุกเกียร์พวงมาลัย ,เฟืองขับ ,เฟืองสะพาน ,คันส่ง

โดยระบบบังคับเลี้ยวทั้ง 2 แบบข้างต้นมีทั้งแบบพวงมาลัียธรรมดาที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยในการผ่อนแรงและแบบพวงมาลัยพาวเวอร์ที่มีอุปกรณ์ช่วยในการผ่อนแรง สำหรับอุปกรณ์ที่ช่วยในการผ่อนแรงพวงมาลัยพาวเวอร์มี 2 ประเภทดังนี้

– พวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิก ซึ่งใช้แรงดันไฮดรอลิกจากน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ในการช่วยผ่อนแรงหมุนพวงมาลัย โดยใช้พลังงานจากเครื่องยนต์เพื่อขับปั๊มน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ การดูแลรักษาเบื้องต้นก็จะทำการตรวจสอบน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์

– พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า ซึ่งใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าในการช่วยผ่อนแรงหมุนพวงมาลัย การดูแลรักษาก็ไม่ต้องตรวจสอบน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ และพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าจะทำให้รถสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยกว่าเพราะเครื่องยนต์ไม่ต้องเสียกำลังส่วนหนึ่งมาขับปั๊มพวงมาลัยพาวเวอร์

Advertisements
This entry was posted in การดูแลรถ, ความรู้เรื่องรถ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s