วิธีดูว่ายางผลิตเมื่อไร

ยาง Michelin

Image

12 = ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 12 ของปี

03 = ผลิตเมื่อปี 2003

ยาง Goodyear

Image

42 = ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 42 ของปี

03 = ผลิตเมื่อปี 2003

ยาง Bridgestone

บนแก้มยางจะมีรหัสยาง เช่น JAD259, JCK4000, JFL1503, BH2003 ซึ่งตัวอักษรภาษาอังกฤษจะแทนตัวย่อรหัสโรงงานที่ผลิต ส่วนตัวเลขสองตัวท้ายจะแทนปีที่ผลิต ตัวเลขสองตัวตรงกลางแทนสัปดาห์ที่ผลิต

JAD259   :   ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 25 ของปี 1999

JCK4000 :   ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 40 ของปี 2000

JFL1503  :   ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 15 ของปี 2003

BH2003   :   ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 10 ของปี 2003

แต่ยางรุ่นใหม่อาจจะบอกเป็นเครื่องหมายดังรูป

Image

7 : ผลิตในเดือนที่ 7 ของปี

46 : ผลิตในปี 2546

12 : รหัสระบุพนักงานที่เป็นผู้ตรวจสอบยาง

Advertisement
This entry was posted in ความรู้เรื่องรถ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s