การไล่อากาศในน้ำมันเบรค

เมื่อถ่ายน้ำมันเบรคชุดเก่าออกหมดแล้วทำการใส่น้ำมันเบรคชุดใหม่จะต้องมีการไล่ลมห­รือไล่ฟองอากาศออกจากน้ำมันเบรคโดยมีขั้นตอนดังนี้

การไล่อากาศที่แม่ปั๊มเบรค

  1. เหยียบแป้นเบรคค้างไว้
  2. ใช้นิ้วอุดที่ช่องทางน้ำมันเบรคไหลออก
  3. ปล่อยแป้นเบรค
  4. ปฏิบัติตามข้อ 1-3 จนกว่าจะน้ำมันเบรคจะไหลออก

 

การไล่อากาศในระบบท่อน้ำมันเบรค

  1. ให้ไล่ลมหรือฟองอากาศจากล้อที่ไกลแม่ปั๊มเบรคที่สุดก่อนแล้วจึงไล่ลมล้อที่ใกล้แม่ปั๊มเบรค
  2. ต่อท่อสายยางที่หัวไล่อากาศที่ก้ามปูหรือคาริปเปอร์เบรค
  3. ย้ำเบรคซ้ำๆหลายๆครั้งแล้วจึงเหยียบเบรคค้า่งไว้
  4. คลายสกรูไล่ลมเบรคออกแล้วจึงรีบปิดทันที ให้สังเกตว่ามีฟองอากาศออกมาด้วยหรือไม่
  5. หมั่นเติมน้ำมันเบรคที่กระปุกน้ำมันเบรค ขณะทำการไล่อากาศในระบบท่อน้ำมันเบรค โดยสังเกตระดับน้ำมันเบรคที่กระปุกน้ำมันเบรคเป็นระยะๆ
  6. ปฏิบัติตามข้อ 2-5 จนกว่าจะไม่มีฟองอากาศออกจากหัวไล่อากาศ

Advertisements
This entry was posted in การดูแลรถ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s