เซ็นเซอร์ถอยทำงานอย่างไร ? ดูแลอย่างไร?

รถรุ่นใหม่ๆสมัยนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอย ที่ช่วยในการแจ้งเตือนวัตถุกีดขวางเมื่อถอยจอด ซึ่งนอกจากจะช่วยแจ้งเตือนแล้ว ประโยขน์ของเซ็นเซอร์ยังช่วยให้เราถอยจอดในพื้นที่แคบๆได้ ลดความเสียหายที่จะเกิดกับตัวรถและอุบัติเหตุได้อีกด้วย

โดยปัจจุบันเซ็นเซอร์ที่นิยมใช้สำหรับรถจะมี 2 ประเภท

เซ็นเซอร์แบบอัลตราโซนิค

เซ็นเซอร์ประเภทนี้จะใช้หลักการคล้ายๆประสาทสัมผัสของค้างคาว โดยการส่งคลื่นความถี่สูงออกไปและตรวจจับการสะท้อนกลับของคลื่นความถี่ จากนั้นจะคำนวณบอกระยะวัตถุที่กีดขวางโดยแจ้งเป็นสัญญาณเสียงให้เราทราบ (บางรุ่นที่รองรับอุปกรณ์เสริม อาจจะแจ้งเตือนเป็นตัวเลขหรือกราฟฟิคง่ายๆแสดงระยะความใกล้ไกลของวัตถุได้อีกด้วย)

อย่างไรก็ตามเซ็นเซอร์ก็อาจตรวจจับไม่เจอ ในกรณีต่อไปนี้

  • วัตถุที่กีดขวางมีพื้นผิวนุ่มที่ดูดซับเสียง/คลื่นสะท้อน
  • วัตถุที่มีขนาดผอมหรือเรียวมากๆ เซ็นเซอร์ก็อาจตรวจจับไม่เจอ เช่น เสาเล็กๆ
  • วัตถุที่อยู่ด้านในมุมตั้งฉากหรือในมุมที่คลื่นสัญญาณของเซ็นเซอร์ไม่สามารถสะท้อนกลับได้
  • วัตถุที่อยู่ต่ำเกินไปหรืออยู่ในมุมอับสัญญาณของเซ็นเซอร์ เช่น ขอบถนน

เซ็นเซอร์แบบอิเล็กโตรแมกเนติก

ด้วยข้อจำกัดในการตรวจจับของเซ็นเซอร์แบบอัลตราโซนิค จึงมีการพัฒนาเซ็นเซอร์โดยใช้สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งสามารถตรวจจับวัตถุได้ดีกว่า แต่ราคาก็สูงกว่า โดยมากเซ็นเซอร์ประเภทนี้จะใช้ร่วมกับกล้องถอย เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบฃ่วยจอด

การดูแลรักษา

ปกติตัวเซ็นเซอร์และระบบจะไม่ค่อยมีปัญหา รวมถึงอายุการใช้งานค่อนข้างนานหลายปี ส่วนใหญ่ปัญหาที่พบมักจะเป็นที่ตัวเซ็นเซอร์เองที่เสียเนื่องจากมีน้ำหรือฝุ่นเข้า ให้ใช้พวก สเปรย์อเนกประสงค์พวก WD-40 หรือน้ำยาป้องกันสนิม หล่อลื่นอุปกรณ์ ไล่ความชื้น ทำความสะอาดลองฉีดที่เซ็นเซอร์ ถ้าเซ็นเซอร์ยังคงทำงานไม่ปกติ ให้ทำการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวใหม่

Advertisement
This entry was posted in การดูแลรถ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s