อบรมเทคนิคพัฒนาการขับรถมืออาชีพ

สำหรับบริษัทที่มีความประสงค์ให้ดำเนินการจัดอบรมแบบ In house training ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062-531-5988 หรือ topspeedtraining@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s