Tag Archives: flush น้ำมันเกียร์

การ Flush น้ำมันเกียร์ดีหรือไม่?

การFlush น้ำมันเกียร์นั้นมีอยู่ 2 แบบดังนี้ Flush โดยใช้เครื่อง Cooler line inlet flush วิธีนี้จะต่อท่อเครื่อง Flush เข้ากับท่อ Cooler ของเกียร์ แล้วทำการStart รถติดเครื่องเพื่อให้ปั๊มน้ำมันเกียร์ของรถทำงาน น้ำมันเกียร์เก่าในระบบเกียร์จะวิ่งเข้าเครื่อง Flush และเครื่อง Flush ก็จะส่งน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าระบบไปแทน แต่เนื่องจากวิธีนี้ใช้ปั๊มน้ำมันเกียร์ในการสร้างแรงดันในระบบให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำมันเกียร์ ซึ่งโดยปกติน้ำมันเกียร์ที่ผ่านปั๊มน้ำมันเกียร์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 วงจรความดันด้วยตัว pressure regualator วงจรแรกน้ำมันเกียร์จะวิ่งผ่านชุดเกียร์ต่างๆดันกระบอกสูบเพื่อใช้ในการเปลี่ยนเกียร์ อีกวงจรน้ำมันเกียร์จะวิ่งผ่าน Torque converter กับท่อ Cooler ที่ต่อกับเครื่อง Flush แต่เนื่องจากวิธีนี้จะไม่มีการถอดอ่างน้ำมันเกียร์และกรองน้ำมันเกียร์ออก ดังนั้น น้ำมันเกียร์ที่ Flush … Continue reading

Posted in การดูแลรถ | Tagged , | Leave a comment