ภาพบรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรมที่บริษัท Masstec Link Co.,LTD.

บรรยากาศการอบรมที่บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด

บรรยากาศการอบรมที่บริษัท นรินทร์ แอร์บัส จำกัด

บรรยากาศการอบรมที่บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด

บรรยากาศการอบรมที่บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด

บรรยากาศการอบรมที่บริษัท ISS Service SupportDSC_0045DSC_0043E

 

บรรยกาศการอบรมที่บริษัท Ocean Commerce จำกัด (มหาชน)

 

บรรยกาศการอบรมที่บริษัท PB Consumer จำกัด

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s