ภาพบรรยากาศการอบรม

ภาพบรรยากาศการอบรมที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพการอบรมที่บริษัท Honda Engineering Asian จำกัด (อบรมทั้งหมด 3 รุ่น)

ภาพการอบรมที่บริษัท โชติวณากานต์ ทรานสปอร์ต จำกัด ปีที่2 (อบรมทั้งหมด 2 รุ่น)

บรรยากาศการอบรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี

บรรยากาศการอบรมที่บริษัท โชติวณากานต์ ทรานสปอร์ต จำกัด

บรรยากาศการอบรมที่บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด

บรรยากาศการอบรมที่บริษัท ThaiToke Engineering

บรรยากาศการอบรมที่บริษัท M-RICH CORPORATION

บรรยากาศการอบรมที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมมิตรฟาร์ม

บรรยากาศการอบรมที่บริษัท Masstec Link Co.,LTD.

บรรยากาศการอบรมที่บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด

บรรยากาศการอบรมที่บริษัท นรินทร์ แอร์บัส จำกัด

บรรยากาศการอบรมที่บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด

บรรยากาศการอบรมที่บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด

บรรยากาศการอบรมที่บริษัท ISS Service SupportDSC_0045DSC_0043E

บรรยกาศการอบรมที่บริษัท Ocean Commerce จำกัด (มหาชน)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s