อบรมการสร้างจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย

สำหรับบริษัทที่มีความประสงค์ให้ดำเนินการจัดอบรมแบบ In house training ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062-531-5988 หรือ topspeedtraining@gmail.com

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99-tst_003_revc-3%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99-tst_003_revc-4%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99-tst_003_revc-5

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s