เมื่อไรต้องเปลี่ยนผ้าเบรค จานเบรค?

ปกติผ้าเบรคควรจะเปลี่ยนที่ราวๆ 50,000 ถึง 100,000 กิโลเมตรหรือเมื่อผ้าเบรคมีความหนาน้อยกว่า 3 มม. แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าเบรคและพฤติกรรมในการขับขี่ ว่ามีการเหยียบเบรคกระทันหันด้วยความรุนแรงหรือไม่ มีการเลี้ยงเบรคหรือไม่ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจานเบรคก็มีการสึกหรอจากการเสียดสีและส่งผลให้ผิวจานอาจไม่เรียบด้วยเช่นกัน โดยตามหลักการแล้ว เมื่อเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ก็ควรจะเปลี่ยนจานเบรคใหม่ด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากรถยนต์สมัยก่อนที่จานเบรคค่อนข้างหนา การเจียรจานเบรคเพื่อปรับผิวหน้าจานใหม่ให้เรียบนั้นสามารถทำได้ แต่สำหรับรถยนต์ในปัจจุบันด้วยการลดต้นทุนของค่ายรถต่างๆ จานเบรคจึงมีความหนาลดลงเพื่อลดต้นทุนและราคา ดังนั้นผู้ผลิตรถยนต์จึงแนะนำให้เปลี่ยนจานเบรคใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ไปพร้อมกันเลยมากกว่า

แต่ในความเป็นจริงก็ไม่จำเป็นว่าทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ต้องเปลี่ยนจานเบรคไปด้วย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพจานเบรคว่าไม่มีการโก่งบิดเสียรูป/รอยคลื่นและยังมีความหนาเพียงพอในการใช้งานหรือไม่ ยกเว้นว่าถ้าจานเบรคเคยถูกเจียรมาก่อนแล้ว เมื่อต้องทำการเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่อีกรอบ ก็ไม่ควรจะเจียรจานอีกเพราะความหนาของจานเบรคอาจไม่เพียงพอ

ส่วนความหนาน้อยสุดเมื่อต้องเปลี่ยนจานเบรคสามารถตรวจสอบได้จากตัวจานเบรคเอง

บางครั้งเราก็สามารถบอกได้ด้วยตัวเองว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนจานใหม่ได้แล้ว ถ้าพบว่าเมื่อเหยียบเบรคแล้วมีเสียงเหล็กเสียดสีมาจากเบรคหรือมีแรงสั่นเมื่อเหยียบเบรค รวมไปถึงเมื่อมีสัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัดด้วยเช่นกัน

This entry was posted in การดูแลรถ, ความรู้เรื่องรถ, อื่นๆ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s